User Tools

Site Tools


session_settings

Session Settings

setarea managerului de ferestre și a modulelor care rulează, a cererii permisiunii de a încheia sesiunea de lucru și blocarea ecranului

setarea aplicaţiilor implicite folosite de sistem la pornire: terminal si browser

setarea “folderelor” sau directoarelor folosite de utilizator

setarea programelor care pornesc la restartarea sistemului

în cazul în care folosiţi o tastatură iluminată trebuie să adăugaţi în Global Autostart, un obiectiv nou: keyboard cu comanda: xset led 3 și apoi OK

setări pentru utilizatori avansaţi

session_settings.txt · Last modified: 2017/10/17 00:07 by joly