User Tools

Site Tools


session_settings

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

session_settings [2017/03/12 12:03]
joly created
session_settings [2017/10/17 00:07] (current)
joly
Line 1: Line 1:
 ===== Session Settings ===== ===== Session Settings =====
  
-setarea managerului de ferestre și a modulelor care rulează, a cererii permisiunii de a încheia sesiunea de lucru si blocarea ecranului+setarea managerului de ferestre și a modulelor care rulează, a cererii permisiunii de a încheia sesiunea de lucru și blocarea ecranului
  
 {{ :​sesion.png?​500 |}} {{ :​sesion.png?​500 |}}
Line 16: Line 16:
  
 {{ :​sesion3.png?​500 |}} {{ :​sesion3.png?​500 |}}
 +
 +în cazul în care folosiţi o tastatură iluminată trebuie să adăugaţi în Global Autostart, un obiectiv nou: keyboard cu comanda: xset led 3 și apoi OK
 +
 +{{ :​ledkey.png?​500 |}}
  
 setări pentru utilizatori avansaţi setări pentru utilizatori avansaţi
  
 {{ :​sesion4.png?​500 |}} {{ :​sesion4.png?​500 |}}
session_settings.txt · Last modified: 2017/10/17 00:07 by joly