User Tools

Site Tools


simplenot

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
simplenot [2017/07/08 11:50]
joly
simplenot [2017/08/12 01:31]
joly
Line 5: Line 5:
 Pe lângă aplicațiile cross-platform,​ acesta poate fi accesat prin cele mai multe browsere web... Pe lângă aplicațiile cross-platform,​ acesta poate fi accesat prin cele mai multe browsere web...
  
-Pentru instalare trebuie să intraţi în TERMINAL,+Pentru instalare trebuie să utilizaţi **[[managerpachete|Manager pachete Sisyphus]]** sau intraţi în TERMINAL,
  
 scrieţi: **su**, scrieţi: **su**,
simplenot.txt · Last modified: 2017/08/12 01:31 by joly