User Tools

Site Tools


warrzone2100

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

warrzone2100 [2017/11/27 19:00] (current)
joly created
Line 1: Line 1:
 +==== Warzone2100 =====
 +
 +un joc nativ în depozitul Redcore
 +
 +Pentru instalare trebuie să utilizaţi **[[managerpachete|Manager pachete Sisyphus]]** sau intraţi în TERMINAL,
 +
 +scrieţi: **su**,
 +
 +apoi folosiţi parola de ROOT: …
 +
 +apoi scrieţi: **sisyphus update**
 +
 +apoi scrieţi: **sisyphus install warzone2100**
 +
 +În terminal va apărea o imagine ca mai jos, unde trebuie să confirmaţi ​ cu: **yes**
  
warrzone2100.txt · Last modified: 2017/11/27 19:00 by joly