User Tools

Site Tools


warzone2100

Warzone2100

un joc nativ în depozitul Redcore

Pentru instalare trebuie să utilizaţi Manager pachete Sisyphus sau intraţi în TERMINAL,

scrieţi: su,

apoi folosiţi parola de ROOT: …

apoi scrieţi: sisyphus update

apoi scrieţi: sisyphus install warzone2100

warzone2100.txt · Last modified: 2017/12/29 23:13 by joly