User Tools

Site Tools


winetricks

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

winetricks [2017/12/04 12:39] (current)
joly created
Line 1: Line 1:
 +===== Winetricks =====
  
 + - este un script utilizat pentru a instala câteva componente de bază (de obicei Microsoft DLLs și fonturi) și setări de tweak necesare pentru ca unele aplicații să ruleze corect sub Wine
 +
 + - se poate automatiza complet instalarea unui număr de aplicații și jocuri, inclusiv aplicarea oricăror soluții necesare
 +
 + - Winetricks este întreținută de dezvoltatorul Austin English
 +
 + - Winetricks are și  o interfață grafică ​
 +
 +Pentru instalare trebuie să utilizaţi **[[managerpachete|Manager pachete Sisyphus]]** sau intraţi în TERMINAL,
 +
 +scrieţi: **su**,
 +
 +apoi folosiţi parola de ROOT: ….
 +
 +**sisyphus update**,
 +
 +apoi scrieţi: **sisyphus install winetricks**
 +
 +
 +
 +{{ :​winetricks.png?​600 |}}
 +
 +{{ :​winetricks1.png?​600 |}}
 +
 +{{ :​winetricks2.png?​600 |}}
 +
 +{{ :​winetricks3.png?​600 |}}
 +
 +{{ :​winetricks4.png?​600 |}}
 +
 +
 +
 +[[https://​translate.google.ro/​translate?​hl=ro&​sl=en&​u=https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Winetricks&​prev=search]]
winetricks.txt · Last modified: 2017/12/04 12:39 by joly