User Tools

Site Tools


wpsoffice

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
wpsoffice [2019/09/13 11:52]
joly
wpsoffice [2019/09/13 11:54] (current)
joly
Line 2: Line 2:
  
  
-WPS Office, este o suită de programe de birou care cuprinde următoarele:+WPS Office, este o suită de programe de birou care nu face parte din depozitul Redcore, dar se poate instala din depozitul Gentoo.
  
 Pentru instalare trebuie să utilizaţi **[[managerpachete|Manager pachete Sisyphus]]** sau intraţi în TERMINAL, Pentru instalare trebuie să utilizaţi **[[managerpachete|Manager pachete Sisyphus]]** sau intraţi în TERMINAL,
Line 23: Line 23:
  
 {{ :wpslicense.png?600 |}} {{ :wpslicense.png?600 |}}
 +
 + suita cuprinde următoarele:
  
   * [[WPSPresentation|WPS Presentation - prezentări  ]]   * [[WPSPresentation|WPS Presentation - prezentări  ]]
wpsoffice.txt · Last modified: 2019/09/13 11:54 by joly