User Tools

Site Tools


zaz

This is an old revision of the document!


Zaz

un joc nativ în depozitul Redcore

Pentru instalare trebuie să utilizaţi Manager pachete Sisyphus sau intraţi în TERMINAL,

scrieţi: su,

apoi folosiţi parola de ROOT: …

apoi scrieţi: sisyphus update

apoi scrieţi: sisyphus install zaz

În terminal va apărea o imagine ca mai jos, unde trebuie să confirmaţi cu: yes

zaz.1511805564.txt.gz · Last modified: 2017/11/27 18:59 by joly