Aplicația QtDesigner

From Redcore Linux Project Wiki
Revision as of 22:30, 28 July 2021 by Joly (talk | contribs)
Jump to navigationJump to search

QtDesigner

Este un instrument Qt pentru proiectarea și construirea interfețelor grafice de utilizator (GUI) cu Qt Widgets. Puteți compune și personaliza ferestrele sau ferestrele de dialog într-o manieră ce-vedeți-ce-veți obține (WYSIWYG) și le puteți testa folosind diferite stiluri și rezoluții.


Image:Qtdesigner.png Image:Qtdesigner0.png